PlayStation 4 tiež podporuje možnosti multi-controller

Iba Včera sme diskutovali o možnosti používať regulátory súčasného génu na Novom Xbox One s malou pomocou z modov a zdá sa, že to isté ...
Posted in Podnik

Získajte na kĺb najmódnejšie Smartphone s Honor 10

Technológia je postavená na vede. Veda je základom vynálezov. Preto je technológia priamo úmerná vynálezom. Čím pokročilejšia technológia sa stáva, tým lepšie sa stane vynález. ...
Posted in Podnik